telehaber.tr.gg,sapancam.net,haber,türk,news,medya,video,oyun,sinema,otomobil,internet,anket,spor,trresim,telehaber.com

Dogan-Yayin-Holdingden-aciklama

HABERTÜRK EKONOMİ - Doğan Yayın Holding'den açıklama - HTEKONOMİ HABER
Doğan Yayın Holding'den açıklama
Doğan Grubu'na ait TV hisselerinin çoğunluğu Maliye'nin haczine geçti
23 Temmuz 2009 Perşembe, 15:24

Doğan Grubu televizyonlarının (Kanal D, Star TV, CNN Türk) tümünün sahibi olan Doğan TV A.Ş'nin çoğunluk hisseleri (yüzde 53.93) Maliye'nin haczi altında. Bunun karşılığında vergi dairesi, Doğan Grubu'na ait televizyonlar dışındaki varlıklar üzerindeki hacizleri kaldırdı.

Maliye'nin hacizleri kaldırma gerekçesi, haczedilen televizyon hisselerinin değerinin vergi borcunu karşılayacak miktarda olması. Maliye'nin bu değerlendirmesini hangi kuruluşlara, hangi ekspertiz raporlarına dayandırarak yaptığı açıklamada yer almıyor.

Maliye daha önce haczedilen hisselerin teminat olarak kabul edilmeyeceğini açıklamış, haczin kaldırılabilmesi için borcu karşılayacak miktarda ve kanunda gösterilen nakit ya da banka teminat mektubunun kabul edilebileceğini belirterek Doğan Grubu'nun bu yöndeki talebini reddetmişti.  Yeni ekspertiz değerlemesinin dayanağı merak ediliyor. 

Doğan Grubu Halkalı Vergi Dairesi'nin ihtiyati haciz ve ihtiyati teminat talep yazılarına karşı çeşitli davalar açmış, açtığı bu davalardaki yürütmeyi durdurma talepleri ise mahkemelerce reddedilmişti. Davlar halen mahkemelerde sürüyor.

Doğan Yayın Holding A.Ş, Halkalı Vergi Dairesi'nin, hazırlatmış olduğu ''bilirkişi raporunu'' da dikkate alarak, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş hisse senetleri üzerinde ek ihtiyati haciz işlemi tesis ettiğini duyurdu.

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, Koordinatör Murat Doğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik imzalarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, söz konusu ek ihtiyati haciz ile birlikte, üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis edilen hisse senetlerinin Doğan TV Holding A.Ş sermayesine oranının yüzde 53,93 (önceki: yüzde 45,40) olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Söz konusu ek ihtiyati haciz işlemine karşılık, şirketimizin ihtiyati haciz kapsamında olan banka mevduatları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve aracı kurumlar nezdindeki ihraççı/yatırımcı hesaplarındaki hisseler (Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.), 'Kanal D' ve 'STAR' markası haklarımız ile hava ve kara taşıtları üzerindeki ihtiyati haciz uygulaması ise kaldırılmaktadır.

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş adına İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi'nde kayıtlı, 11 adet bağımsız bölümü içeren İş Merkezi daha önce teminat olarak gösterilmiş olup, ayrıca Halkalı Vergi Dairesi lehine 405.000,-TL tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu verilecektir.

Halkalı Vergi Dairesi'nin konuya ilişkin 22 Temmuz 2009 (dün) tarih ve B.07.1.GİB.4.34.80.06/95 sayılı yazısı, şirketimiz tarafından 22 Temmuz 2009 (dün) tarihli Borsanız 2. Seans kapanışının ardından teslim alınmış olup, söz konusu yazıda, haczedilen hisse senetleri (Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetleri) ve teminat olarak gösterilen 11 adet gayrimenkulün değerinin, hesaplanan vergi, ceza ve faizlerini karşılayacak tutarda olduğu ifade edilmektedir.''

10 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=